Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

pollywood
parę miesięcy minęło, niecały rok. a mam wrażenie, że sto lat. patrzyłam dziś na twoje zdjęcia z naszych czasów. i... wywołały uśmiech. kiedyś cię kochałam. nieważne jak to się skończyło - wtedy byłam szczęśliwa. ten dzisiejszy uśmiech uświadomił mi, że dla mnie my to już odległa przeszłość, że to wszystko minęło, nic już nie boli, nic nie wierci dziury w głowie.  znów jestem szczęśliwa.
— xxx

February 18 2019

pollywood
pollywood
9143 85b6 500
pollywood
4518 7d03
pollywood

February 17 2019

pollywood
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
— Moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
pollywood
4681 06a3
pollywood
6173 c238
Reposted fromsoftboi softboi viahepi hepi
pollywood
Jakiekolwiek byłoby źródło mej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromavooid avooid viahepi hepi
pollywood
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viahepi hepi
pollywood
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluna laluna
pollywood
7902 f66a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
pollywood
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

February 14 2019

pollywood
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałabyś, by ta osoba była teraz przy tobie.
— anonim
Reposted fromtomowa tomowa viaheavencanwait heavencanwait

February 12 2019

pollywood
Ile kroków wstecz zrobiłaś dla niego?
Reposted fromorchis orchis viaheavencanwait heavencanwait

February 07 2019

pollywood
Darzyłam go wielkim uczuciem i ta miłość dogłębnie mnie zmieniła.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
pollywood
3211 7aa0 500
Reposted fromoll oll viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pollywood
Reposted fromjasminum jasminum viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pollywood
Reposted fromjedyny jedyny viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl