Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

pollywood
4782 0b6f
Reposted fromcalifornia-love california-love
pollywood
5132 093e
Reposted fromcalifornia-love california-love
pollywood
5604 cb86
Reposted fromcalifornia-love california-love
pollywood
6943 9a73
Reposted fromcalifornia-love california-love
pollywood
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
pollywood
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
pollywood
5011 e2d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapalelady palelady
pollywood
Co może być bardziej satysfakcjonującego, niż poleżeć rankiem we własnym łóżku obok tej drugiej osoby? Myśli jeszcze niewyraźne, ostre słońce wlewa się przez okno i ogrzewa ten fragment podłogi, na którym leżą od wieczora, jeden na drugim, wasze kapcie... Co może napełniać większym zadowoleniem niż takie przebudzenie, powrót do pełni dobrego życia z kimś najdroższym u boku? Czego więcej można oczekiwać, nie popadając w zachłanność?
pollywood
5623 fb8b
Reposted fromnaivetangerine naivetangerine viapalelady palelady

March 22 2017

pollywood
6816 27a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahepi hepi

March 21 2017

pollywood
0866 5ceb
Reposted frommartynkowa martynkowa viahepi hepi
pollywood
Reposted fromfitvet fitvet viahepi hepi
pollywood
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"

March 20 2017

pollywood
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
pollywood
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.
pollywood
pollywood

March 19 2017

pollywood
2684 fa9d
Reposted fromaniczorka aniczorka viaworst-case worst-case
pollywood
5653 5346 500
Reposted frombiru biru vianoisetales noisetales
pollywood
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl