Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

pollywood
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahepi hepi
pollywood
3432 4832
Reposted fromretro-girl retro-girl viahepi hepi

December 05 2017

pollywood
5735 a34d
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viahepi hepi

December 04 2017

pollywood
Nie każdy może być filozofem, ale każdy w swoim własnym interesie powinien pół godziny tygodniowo myśleć.
— Mariusz Szczygieł - Gottland.
Reposted fromnutt nutt viasomethingfromheart somethingfromheart
pollywood

razorshapes

Urban: Budapest, Hungary 2010 by Peter Zeglis

Reposted frompracticaljoke practicaljoke vianoisetales noisetales
5227 16a6
Reposted fromdivi divi vianoisetales noisetales
pollywood
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viahepi hepi
4326 5b35
Reposted frombrumous brumous viahepi hepi
pollywood
pollywood
Reposted fromasiksik asiksik viahepi hepi
pollywood
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
pollywood
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
pollywood
Reposted frombluuu bluuu viahepi hepi
pollywood
9568 3b02 500
Reposted fromtfu tfu viahepi hepi

November 28 2017

pollywood

November 26 2017

pollywood
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
pollywood
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo

November 25 2017

pollywood
0550 f044 500
Warsaw
Reposted fromhepi hepi
pollywood
0555 f3e5 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi
pollywood
0559 4ae5 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl