Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2019

pollywood
2598 1315 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
pollywood
0510 620c 500
Reposted fromcontigo contigo viapchamtensyf pchamtensyf

September 02 2019

pollywood
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
pollywood
Reposted fromprzegrany przegrany viaturquoise turquoise
pollywood
0851 538e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
pollywood
1150 58e4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
pollywood
Lake Eibsee
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
0827 649e 500
Reposted fromallblack allblack viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
1392 0962 500
Reposted fromem82 em82 vianoisetales noisetales
pollywood


as long as we have trash
pollywood


Sound Ness
pollywood
1310 7522 500
Reposted fromverronique verronique vianoisetales noisetales
pollywood
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
1546 99d9 500
Reposted fromolbaria olbaria
pollywood
1547 2b69 500
Reposted fromolbaria olbaria
pollywood
pollywood
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
5744 18f5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
Przede wszystkim: bądź prawdziwa. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których wszyscy coś udają. Coś albo kogoś. Ja się nie maskuję, pod nikogo nie podszywam. Mam pewność, że jak się rozmaluję i stanę w drzwiach, nikt na mój widok nie zemdleje z przerażenia.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
Niewłaściwa osoba nigdy cię nie doceni. Wszelkie twoje pozytywne uczucia zostaną bezwzględnie zamordowane. Możesz stawać na głowie lub błagać o uwagę, lecz nie da to żadnego efektu. Kiedy kogoś prawdziwie kochamy to naturalne jest, że chcemy o niego dbać. Tej właściwej osoby nigdy nie trzeba prosić by pozostała w twoim życiu.
— Tomasz Antosiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl