Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

pollywood
Reposted frombluuu bluuu
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme
pollywood
1100 ca68 500
Zadura
pollywood
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaStoneColdSober StoneColdSober
pollywood
Reposted frombluuu bluuu
pollywood
pollywood
5462 0647
Reposted fromSayid Sayid viahepi hepi
pollywood
0983 155a 500
Reposted fromwyczes wyczes viaheavencanwait heavencanwait
pollywood

November 08 2018

pollywood
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pollywood
Kiedy jesteś na randce, nie skupiaj się na walorach fizycznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie jeszcze na to czas, ale na początku to tylko utrudnia poznanie drugiej osoby. Ważniejsze, by zadać sobie pytanie, czy to, jaki ten ktoś jest, co mówi i robi, pozytywnie z tobą rezonuje? Czy wasze style życia i światopoglądy w jakiejś mierze są ze sobą kompatybilne? Czy w porównywalnym stopniu angażujecie się w to, by spotkanie doszło do skutku, odbyło się na uczciwych warunkach i było satysfakcjonujące? A może raczej każdy gest i każde słowo tej osoby to jej sposób na powiedzenie „jestem kimś lepszym, to ty masz się wysilać, ja tylko rozliczę cię z tego”. Z kimś takim nie ma szans na równoprawne partnerstwo. Sama obecność nigdy nie jest wystarczającym wkładem w budowanie relacji. Szczęśliwy związek to coś ekskluzywnego, a wszystko, co dobre, jest „drogie w utrzymaniu”. W pojedynkę nikt temu nie podoła – wszyscy muszą zaangażować się na 100% dając sobie wzajemnie niepodzielną uwagę. Roszczeniowa osoba stale, już od pierwszego spotkania, będzie oczekiwać, że wykonasz część tego dzieła za nią. Może masz tyle determinacji (lub desperacji), by wziąć ten ciężar na siebie, ale… Nie licz na cuda, to się nie uda. Brak symetrii, zwłaszcza przy dużej dysproporcji oddania sprawie, nieuchronnie prowadzi do rozłamu.
— Rafał Olszak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
pollywood
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viahepi hepi
pollywood

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viahepi hepi

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viahepi hepi
pollywood
1909 0a55 500
Reposted frompampunio pampunio viahepi hepi
pollywood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl