Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

pollywood
2122 1889
Reposted fromerial erial viableh bleh

February 22 2017

pollywood
9766 528a 500
pollywood
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viapalelady palelady
pollywood
9614 e6d8
Reposted fromcalifornia-love california-love
pollywood
Aby mieć ładne usta, wypowiadaj miłe słowa, aby posiadać piękne oczy, poszukuj dobra w ludziach, aby mieć szczupłą figurę, podziel się swoim jedzeniem z głodnymi, aby posiadać wspaniałe włosy, pozwalaj dziecku przeczesywać je palcami raz dziennie, aby zachować równowagę, podążaj z wiedzą, z którą to nigdy nie będziesz iść sam.
— Audrey Hepburn

February 20 2017

pollywood
Ludzie z miłości potrafią zrobić dziwne rzeczy... Ale chyba jeszcze dziwniejsze z jej braku.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viahepi hepi
pollywood
7242 86eb
Reposted fromdailylife dailylife viahepi hepi
pollywood
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
pollywood
Szczęśliwi do byłych nie piszą.
Reposted fromnezavisan nezavisan viahepi hepi
pollywood
2923 504b
Reposted fromnezavisan nezavisan viaworst-case worst-case

February 17 2017

pollywood
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...

February 16 2017

pollywood
7273 fa7c 500
"Ości" 13
pollywood
pollywood
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
pollywood

- Co Ty we mnie widzisz?
- Cały świat. I jeszcze niebo.

— Kaja Kowalewska

February 15 2017

pollywood
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
pollywood
2351 37e6
Reposted fromretaliate retaliate vianoisetales noisetales
pollywood
Nie wiem czy o tym słyszeliście, ale najskuteczniejszym sposobem poprawienia samopoczucia jest pójście na spacer. Zmiany, poruszanie się i patrzenie z innej perspektywy automatycznie wiązane są przez nasz mózg z poczuciem szczęścia. Nie wiesz, co ciebie spotka, ale przez to, że się poruszasz, czujesz się dobrze.
W jaki sposób komplikujemy sobie życie? by Volant
pollywood
Reposted fromworst-case worst-case
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl