Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

pollywood

August 20 2018

pollywood
1243 8910 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viahepi hepi
pollywood
3527 eca2 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viahepi hepi
pollywood
pollywood
pollywood
0864 05d3 500
Reposted frompsychedelix psychedelix vianoisetales noisetales
pollywood
8451 744d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viahepi hepi
pollywood
3717 f7dd
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoisetales noisetales
pollywood
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
pollywood
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki

August 17 2018

pollywood
Reposted byToshimrs-coldmyslodsiewniaequisetum

August 07 2018

pollywood
4056 ba73 500
pollywood
1223 5e0c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
pollywood
pollywood
Yosemite National Park
pollywood
Podnieś się z podłogi. Powiedz sobie: dzisiaj nie ma obijania (duszy o ścianę). To mój czas. Moja teraźniejszość. Dzisiaj ja wygrywam.
— Kaja Kowalewska
pollywood

August 06 2018

pollywood
5689 1b9d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
pollywood
9092 e3b9 500
Reposted fromrenirene renirene viahepi hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl