Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

pollywood

June 20 2018

pollywood
0546 c224 500
Reposted fromoutoflove outoflove viahepi hepi

June 14 2018

pollywood
2532 7237
Reposted fromcalifornia-love california-love
pollywood
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
pollywood
Reposted frommr-absentia mr-absentia viahepi hepi
pollywood
7798 690a
Reposted fromnazarena nazarena viahepi hepi
pollywood
pollywood
Przestań się obrażać. Przestań myśleć, że jesteś nie kompletna. Skończ oddawać cząstki siebie komuś, kto nie jest tego wart. Przestań gonić wiatr. 
Żyj dla siebie.
— "Ten właściwy."

June 12 2018

pollywood
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms

June 11 2018

pollywood
2162 0770
pollywood
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pollywood

r2--d2: Goreme, Cappadocia. October, 2015.

pollywood
2527 50a6 500
pollywood
pollywood
7805 5092 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pollywood
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"

June 07 2018

pollywood
3211 37a1 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viahepi hepi
pollywood
Japierdolę, jest czerwiec
— gdzie ja kurwa, zgubiłam pół roku?
pollywood
Bez interakcji wchodzi się na ten poziom, gdzie myśli dziczeją, kłaczą się, plączą, rozwarstwiają. Mało tego: niewiele czasu i milczenia trzeba aby uznać, że właśnie ta rozkłaczona wersja myślenia jest prawidłowa i nie móc wyrzucić ich z siebie, ubrać w zdania jakimi porozumiewają się ludzie poza tym określonym mieszkaniem.
— Małgorzata Halber http://codziennikfeministyczny.pl/malgorzata-halber-relacjach/
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl