Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

pollywood
5845 eb83 500
pollywood
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament

February 21 2018

pollywood
7293 e7dc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawaria awaria

February 20 2018

pollywood

February 19 2018

pollywood
kiedy przyjdzie pierwsza wiosenna burza? żąda mi się deszczu.
— niech zmyje ten syf z miasta i ze mnie, szczególnie ten we mnie.
pollywood
pollywood
5882 ff92
Reposted fromexistential existential vianoisetales noisetales
pollywood
5884 f48f 500
Reposted fromexistential existential vianoisetales noisetales
pollywood
Reposted frombluuu bluuu viableh bleh

February 17 2018

pollywood
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viafashionette fashionette
pollywood
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafashionette fashionette
3780 8fd6 500
pollywood
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted frommessinhead messinhead viafashionette fashionette
8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

pollywood
1548 d014
Reposted fromjaggal jaggal viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

February 16 2018

pollywood
pollywood

February 15 2018

pollywood
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viafashionette fashionette

February 14 2018

pollywood
9402 cea8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahepi hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl