Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

pollywood
1344 d38f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
pollywood
0712 526c
Reposted frommeem meem vianoisetales noisetales
0048 9b0a
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viahepi hepi

October 14 2017

pollywood
Reposted fromcomiczynka comiczynka viahepi hepi

October 12 2017

2884 6d5c 500
Reposted frombrumous brumous viahepi hepi
pollywood
Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie skrzywdzić.
— Stephen King
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viahepi hepi
2897 119b 500

October 11 2017

3255 f2de 500

rawmanda:

FOOD HAUL🙌🏼 I shared this on my snapchat earlier today and now here it is! Nourishing, healing and cruelty-free ❤️ Last night reality TV restored my faith in humanity. Sounds so bizarre right?! 🙆🏻 I’ve been watching Survivor all season and started cheering for Tai to win from the very beginning when I found out he was an animal activist❤️ Ok so quick little background story.. they had a chicken on the island named Mark that was pretty much destined to be eaten. Tai refused to let this be Mark’s fate and protected him from the other starving contestants. Against all odds, Mark the chicken made it through the entire season and was not slaughtered! 🦃 🎉 The show has been on for 32 seasons and this has never happened!! @siathisisacting made a surprise appearance on the reunion last night. She was so touched by Tai’s authenticity and love for animals that she donated $100K to him and an animal charity of his choice saying, “I just want to say thank you for showing America how to be kind to animals.” I literally felt goosebumps ALL over my legs and arms when I saw this moment.🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼 YES SIA!!! YES!!!!! Tai showed the other contestants that we are very capable of compassion even in the situations where it seems impossible. I LOVED seeing this unfold on national television, in front of millions of people, on one of the most popular reality shows in history🙏🏼🙏🏼🙏🏼 I am so inspired!!! Weeeeeee #changeIShappening http://ift.tt/1RbKB6F

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viafoods foods
pollywood
Nieśmiałość to skutek poczucia własnej niższości, mniejszej lub większej.
— Jane Austen - Rozważna i romantyczna
pollywood
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromtomowa tomowa viahepi hepi

October 08 2017

pollywood
pollywood

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viahepi hepi
6567 8f9f 500
pollywood
pollywood
6550 3ba1
Reposted fromcalifornia-love california-love
pollywood
Na pewno nie można powiedzieć, że to źle, że ktoś ma dobre serce. Może bardziej chodzi tu o stawianie granic, czyli im lepsze masz serce, tym więcej wysiłku musisz włożyć w budowanie asertywności. To jest zadanie, nad którym musisz się pochylić, bo ludzie wykorzystują tę twoją dobrotliwość. Taka jest ludzka natura, że wykorzystuje słabości drugiego, nawet jeśli robi to nieświadomie. Zło istnieje w nas i wokół nas w przeróżnych kształtach i postaciach.
— Jakub Gierszał
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
pollywood
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata... Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
pollywood
- Jakie jest Twoje największe marzenie? - zapytał Dobry Wróżek
- Nie być. Nigdy i nigdzie.
— Stefko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl