Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

pollywood
0433 0f0b
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaOhJohnny OhJohnny

August 21 2017

pollywood
6312 7669
Reposted fromamatore amatore vianoisetales noisetales

August 16 2017

pollywood

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
pollywood
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium vianoisetales noisetales
pollywood
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viaOhJohnny OhJohnny

August 10 2017

pollywood
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viaretaliate retaliate

August 09 2017

pollywood
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.
pollywood
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viahepi hepi
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme viahepi hepi
pollywood
6673 8503 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahepi hepi
pollywood
7888 86c8 500
Reposted fromniefajna niefajna viahepi hepi
pollywood
spełniasz wszystkie moje niewypowiedziane pragnienia.
— xxx

August 04 2017

pollywood

July 30 2017

9497 ee05
Reposted frommakswilczur makswilczur viahepi hepi

July 29 2017

pollywood
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
pollywood
4840 8f28
Reposted fromfitvet fitvet viathedogs thedogs
pollywood
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl