Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

pollywood
0634 387c
Reposted fromcalifornia-love california-love
pollywood
0636 8f81
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 14 2017

pollywood
3934 3ab5 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarooms rooms
pollywood
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
pollywood

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić

June 13 2017

pollywood
0853 659d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaretaliate retaliate

June 11 2017

pollywood
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
7110 3fec 500
Reposted frombambii bambii viaretaliate retaliate

June 07 2017

pollywood
pollywood
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska

June 05 2017

pollywood
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
pollywood
pollywood
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viahepi hepi
pollywood
8033 54f7
pollywood
Reposted frombluuu bluuu viahepi hepi
pollywood
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viahepi hepi
6187 d831
Reposted fromfine-arts-paintings fine-arts-paintings viahepi hepi
pollywood
8744 5ad7
Reposted fromcalifornia-love california-love
pollywood
8747 caaa
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl