Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

pollywood
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viahepi hepi
pollywood
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahepi hepi
pollywood
Gdy byłem mały, zastanawiałem się, jak polubić ludzi. Potem poznałem alkohol.
— Juliusz Machulski
pollywood
pollywood
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahepi hepi
pollywood
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viahepi hepi
pollywood
Skradziono mi życie. Żyję w mieście, w którym nie chcę żyć. Prowadzę życie, jakiego nie chcę prowadzić. [...] Gdybym miała jasność umysłu, Leonardzie, powiedziałabym ci, że zmagam się sama w głębokich ciemnościach. Tylko ja je znam. Tylko ja mogę zrozumieć swój własny stan.
— Virginia Woolf, "Godziny"
Reposted frometerycznie eterycznie viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pollywood
2162 bb10 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viahepi hepi
pollywood
3704 2b39 500
Reposted fromkosmicznyholender kosmicznyholender viahepi hepi
pollywood
6639 c008 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
pollywood
A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej , ale nijako.
— Maciej Stuhr
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
pollywood
Wcale nie jestem mądry. Tylko mam swój własny sposób myślenia. Dlatego ludzie często mają mnie dosyć.
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
pollywood

June 23 2017

pollywood
Reposted fromFlau Flau viahepi hepi
pollywood
2885 8dac
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viahepi hepi
pollywood
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viaworst-case worst-case
pollywood
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods

June 22 2017

pollywood
4216 820d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
pollywood
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viableh bleh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl