Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

pollywood
4422 959a 500
Reposted fromgruetze gruetze viahepi hepi

July 22 2017

pollywood
0596 25da
Reposted fromkurorori kurorori viahepi hepi

July 21 2017

pollywood
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viahepi hepi
pollywood
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice

July 20 2017

pollywood
2937 348a
Reposted fromoutline outline viafoods foods
pollywood
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaworst-case worst-case

July 17 2017

pollywood
1961 b217
Reposted fromfotofuzzi fotofuzzi viahepi hepi
pollywood
9120 e90c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods

July 15 2017

pollywood

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
pollywood
7475 b745

July 14 2017

pollywood
1401 4323
Reposted fromoutline outline viafoods foods

July 13 2017

pollywood
7371 f259
Reposted fromsiostrzyca siostrzyca viahepi hepi
pollywood
8048 8226 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viableh bleh
pollywood
7736 f2ab 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapalelady palelady

July 12 2017

pollywood
5448 4e32
Reposted fromcalifornia-love california-love

July 11 2017

pollywood
Reposted fromnoticeable noticeable viafoods foods

July 10 2017

pollywood
4633 0271
Reposted fromsarazation sarazation viaretaliate retaliate
pollywood
8818 2703
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viahepi hepi

July 06 2017

pollywood
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
pollywood
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl