Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

pollywood
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
pollywood
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki
pollywood
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.

August 31 2017

pollywood
5332 11fc
Reposted fromxpetqa xpetqa viahepi hepi
pollywood
Wchodząc tu, doznałem dziwnego wrażenia; chcesz, to Ci powiem: pomyślałem sobie, że całe życie moje nie byłem tym, którym być miałem.
— Witkacy, "Pożegnanie jesieni"
Reposted fromhermina hermina viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pollywood
4662 4e09 500
sunset found her squatting in the grass, groaning...
Reposted fromzelbekon zelbekon viagameofthrones gameofthrones
pollywood

August 28 2017

pollywood
1826 2e48
Reposted fromhagis hagis vianoisetales noisetales
pollywood
pollywood
To miłe, że znów jesteś. Miłe i uspokajające. 
— Daniel Glattauer, Wróć do mnie

August 25 2017

pollywood
pollywood
2046 76fb
pollywood
Laguna Beach, USA

August 24 2017

2627 e838

The Adventures of Baron Munchausen (1988)

Reposted fromdrozdzi drozdzi viaOhJohnny OhJohnny

August 22 2017

pollywood
0433 0f0b
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaOhJohnny OhJohnny

August 21 2017

pollywood
6312 7669
Reposted fromamatore amatore vianoisetales noisetales

August 16 2017

pollywood

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
pollywood
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium vianoisetales noisetales
pollywood
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viaOhJohnny OhJohnny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl