Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

pollywood
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaIriss Iriss
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss
pollywood
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
pollywood
9551 cf9e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
pollywood
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie viaIriss Iriss
8321 6e5a 500

teenageers:

🍋🍋🍋🍋🍋

Reposted fromSkydelan Skydelan viaIriss Iriss
7891 d94b 500

different-landscapes:

Furore, Italy  Photography by Ema Zola

Reposted fromSkydelan Skydelan viaIriss Iriss
pollywood
0467 065d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
pollywood
0290 3438
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
pollywood
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
pollywood
9976 9106 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
pollywood
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaIriss Iriss
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss
pollywood
4951 b1e8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
pollywood
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
0964 ae2c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawyczes wyczes
pollywood
4718 05d7 500
Reposted fromwyczes wyczes
pollywood
3797 106b 500
Reposted fromwyczes wyczes
pollywood
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith vialaluna laluna
pollywood
5205 678d 500
Reposted bytoxicsoul toxicsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl