Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2020

pollywood
8435 4a8e 500
Reposted frommiischa miischa viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
Sponsored post
feedback2020-admin
pollywood
8491 310c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
Masz prawo czuć to, co czujesz. Masz prawo myśleć inaczej niż wszyscy. I nie musisz się z niczego tłumaczyć. Przed nikim. Z wyjątkiem samej siebie.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
2169 64ae 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
Chciałbym przeniknąć przez pory twojej skóry, do szpiku kości i zobaczyć wszystko od środka. Wiem, że to niebezpieczne, gdy druga istota jest tak fascynująca. 
Reposted fromhrafn hrafn viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
"Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni."
Agnieszka Osiecka
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
pollywood
0619 bfe7 500
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow vialaluna laluna
pollywood
Reposted fromlaluna laluna
pollywood
6923 51f7
Reposted fromlaluna laluna
pollywood
Reposted fromlaluna laluna
pollywood
Reposted fromlaluna laluna
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme

May 30 2020

pollywood
Reposted fromshakeme shakeme viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
3343 ecc4
Reposted frommyselfwonderland myselfwonderland
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme
pollywood
7791 8d31
Reposted fromsoftboi softboi
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...