Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

pollywood
Reposted fromprzegrany przegrany viahepi hepi
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme
pollywood
5329 bc4e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianoisetales noisetales
pollywood
0570 cde4 500
Reposted fromartlover artlover viaMtsen Mtsen
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
pollywood
pollywood
4690 5f85
let it all go
pollywood
Nie ma sensu być wariatem, jeżeli bierzesz życie za poważnie
— A Beautiful Mind
Reposted fromflesz flesz viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
9282 a988 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme
pollywood
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
pollywood
0937 d01b 500
Reposted fromnutt nutt viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
9640 c0b7 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
Reposted fromFlau Flau

January 16 2020

pollywood
pollywood
5094 d249 500
Poznań
Reposted frompiehus piehus viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl